IniciSecretariaTràmits i impressos

Tràmits i impressos

tramitsInstància doc pdf

Sol•licitud de certificats doc pdf

Certificat de Nivell Bàsic

 • L’esten l’escola i no cal sol•licitar-ho

Certificat de Nivell Intermedi

 • L’esten l’escola i no cal sol•licitar-ho

Certificat de Nivell Avançat

 • S’ha de fer el tràmit de sol•licitud del títol a Secretaria / Taxes per expedició de títols acadèmics i professionals  + Info

Certificat del Nivell C1

 • S’ha de fer el tràmit de sol•licitud del títol a Secretaria / Taxes per expedició de títols acadèmics i professionals + Info

 

LLiurament dels certificats de Nivell Bàsic i Nivell Intermedi : es podran recollir a secretaria a partir del 12 de juliol en horari d'atenció al públic.

Sol·licituds dels títols oficials de Nivell Avançat i de Nivell C1: el tràmit s'ha de fer presencialment a la secretaria de l'escola a partir del 2 d'octubre de 16h a 18.30 de dilluns a dijous i divendres de 9.30h a 13.30h.

Trasllat de matrícula pdf

 • Serà possible realitzar el trasllat de matrícula viva fins l’últim dia lectiu del mes de febrer (28 de febrer per al curs 2017-2018). Abans de sol•licitar el trasllat, cal que l’alumne/a s’asseguri que el centre receptor té a disposició del/la sol•licitant una plaça en l’horari desitjat. A l'EOI Barcelona V-Sants es podrà sol·licitar a partir del 16 d'octubre de 2017 a les 16.30h.

Renúncia  doc pdf

 • Es pot formalitzar a Secretaria fins el 30 de novembre de 2017.
 • L’alumne haurà d’indicar si desitja la reserva de plaça o no.
 • Es pot sol•licitar renúncia de matrícula per a cada curs del mateix idioma una sola vegada. No es computarà la convocatòria a efectes de repetició si s’ha formalitzat dins el termini establert.
 • Motius: Quan existeixi la impossibilitat de continuar assistint a classe. 

Canvi d’horari doc pdf

 • Només es pot sol•licitar un cop acabat tot el procés de matrícula. (el curs 2017-18 serà a partir del 9 d'octubre de 2017).
 • Resolució: Es resoldrà seguint l’ordre de presentació
 • Concessió: Sempre que hi hagi vacants en els grups demanats a la Instància

Convocatoria addicional doc pdf

 • A partir del moment que es publiquin els resultats finals i fins el primer divendres de juliol.
 • Quan es pot demanar: Quan l’alumne hagi esgotat el nombre de convocatòries ordinàries per la superació del nivell bàsic, intermedi, avançat o C1, sempre que hagi tingut una assistència mínima d’un 80% a les classes i no representi fer el curs per quarta vegada.
 • Quan es té dret a aquesta convocatòria: Només tindrà dret a aquesta convocatòria una vegada dins un mateix nivell: un cop dins el nivell Bàsic (per segon curs) i/o un cop dins nivell Intermedi (tercer curs) i/o un cop dins nivell Avançat (per cinquè curs), ) i/o un cop dins nivell C1.

 

Guardar
Go to top