IniciSecretariaMatrícula antics alumnes

Matrícula d'antics alumnes

JULIOL 2019: Matrícula Antic Alumnat Curs 2019-2020

antic alumnat web

  • Informació matrícula antic alumnat juliol 2019
  • Enllaç de matrícula (Centrosnet)
  • Trasllats extraordinaris de matrícula (dies 15 i 16 de juliol 2019)
  • Altres informacions

 

 

Calendari de matrícula d'antics alumnes per al curs 2019-2020: + Info

Accés a la matrícula on-line d'antics alumnes.  (Disponible a partir de les 9 hores del dia 04/07/2019 )

ATENCIÓ: per a accedir a CENTROSNET i poder matricular-vos, heu d'introduir SEMPRE les dades personals dels 3 camps: USUARI (=data de naixement centrosnetdd/mm/aaaa), CONTRASENYA (= DNI sense lletra,o NIE amb la primera lletra i sense la darrera, o passaport amb tots els números i lletres) i CONTRASENYA PERSONAL (= aquella que us haureu generat vosaltres mateixos). Teniu a la vostra disposició aquesta GUÍA D'ACCÉS i USOS DE CENTROSNET per a facilitar-vos l'accés a l'aplicació de matrícula.

>>>>TRASLLATS EXTRAORDINARIS DE JULIOL 2019:
De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d'origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 15 i  16 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l'escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través de correu electrònic i/o telèfon, per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. En cas d'acceptació, el procés de trasllat ha d'haver acabat abans del 22 de juliol.
La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà la següent:
  • DNI/NIE o passaport : original i fotocòpia
  • Full de sol·licitud de trasllat de matrícula viva
  • Imprès de matrícula (obtingut un cop formalitzada la matrícula online)
  • Fotocòpia dels rebuts de pagament de la matrícula.
Sol·licitud de trasllat de matrícula viva de l'alumnat menor d’edat:
El trasllat de matrícula dels menors d’edat haurà de ser tramitat pel representant legal del menor (pare, mare o tutor/a legal). Documentació a aportar:
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/ mare o tutor/a legal

Documents a consultar:

→ Grups i horaris del curs 2019-2020pdf

→Taxes i preus públics. / Exempcions i bonificacions + Info / pdf

→Calendari del curs 2019-2020: pdf

Previsió primer dia de classe: 25 de setembre (grups de dilluns/dimecres) i 26 de setembre (grups de dimarts/dijous).

GuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardar
Go to top