Francès

dep francès web

 • Professorat, nivells i grups/horaris de francès curs 2019-20
 • Horaris d'Atenció a l'Alumnat curs 2019-20
 • Llibres de text i lectures curs 2019-20
 • Currículum curs 2019-20
 • Calendari d'activitats culturals 2019-20
 • Enllaços d'interès

 

GRUPS FRANCÈS. CURS 2019-2020 

PROFESSOR/A NIVELL HORARI DIES
Jovita Valentín (Aula 3) 1A 18.30h-20.45h DM/DJ
Albert Pedreño (Aula 6)
2B 16h-18.15h DM/DJ
Albert Pedreño (Aula 6) 2A 18.30h-20.45h DM/DJ
Jovita Valentín (Aula 3) 3B 16h-18.15h DL/DX
Jovita Valentín (Aula 3) 3A 18.30h-20.45h DL/DX
M Carme Ripollés (Aula 6) 4B 16h-18.15h DL/DX
M Carme Ripollés (Aula 6) 4A 18.30h-20.45h DL/DX
A determinar (Aula 4) 5B 16h-18.15h DL/DX
A determinar (Aula 4) 5A 18.30h-20.45h DL/DX
A determinar (Aula 4) C1 18.30h-20.45h DM/DJ
 • Calendari del curs 2019-2020 pdf 
 • Horari d’Atenció a l’Alumnat de Francès  pdf (consutable a partir de setembre)
 • Llibres de text 2019-2020 / Material complementari pdf(consultable a partir de setembre)
 • Currículum:
  • nivell Bàsic A2 pdf (provisional i en revisió)
  • nivell Intermedi B1 pdf
  • nivell Intermedi B2 pdf
  • nivell Avançat C1 : objectius generals, objectius per destreses i competències generals pdf; objectius específics pdf
GuardarGuardar