Anglès

 • dep anglès webProfessorat, nivells i grups/horaris d'anglès curs 2019-20
 • Horaris d'Atenció a l'Alumnat curs 2019-20
 • Llibres de text i lectures curs 2019-20
 • Currículum curs 2019-20
 • Calendari d'activitats culturals 2019-20
 • Enllaços d'interés

 

GRUPS ANGLÈS CURS 2019-2020 

PROFESSOR/A NIVELL HORARI DIES
Angèlica Sanz (Aula 5) 1B  16h-18.15h  DL/DX
Angèlica Sanz (Aula 5) 1A   18.30h-20.45h  DL/DX
A determinar (Aula 1) 2B   16h-18.15h  DL/DX
A determinar (Aula 1) 2A   18.30h-20.45h  DL/DX
A determinar (Aula 5) 3B   16h-18.15h  DM/DJ
A determinar (Aula 5) 3A   18.30h-20.45h DM/DJ 
Eulàlia Carceller (Aula 2) 4B   16h-18.15h DM/DJ 
Eulàlia Carceller (Aula 2) 4A   18.30h-20.45h DM/DJ 
A determinar (Aula 1) 5B   16h-18.15h DM/DJ 
A determinar (Aula 1) 5A   18.30h-20.45h DM/DJ 
Eulàlia Carceller (Aula 2) C1   18.30h-20.45h  DL/DX
 • Calendari del curs 2019-2020 pdf 
 • Horari d’Atenció a l’Alumnat d’Anglès  pdf (Consutable a partir de setembre)
 • Llibres de text 2019-2020  / Material complementari pdf (Consultable a partir de setembre)
 • Currículums:
  • nivell Bàsic A2 pdf (provisional i en revisió)
  • nivell Intermedi B1 pdf
  • nivell Intermedi B2 pdf
  • nivell Avançat C1 : objectifs generals, per destreses i competències generalspdf; objectifs específicspdf 
Guardar