IniciExàmens oficialsAlumnat oficial

Alumnat oficial

alumnat oficial web

 • Dates inici dels cursos extensius oficials (2019-2020)
 • Informació dates exàmens finals i calendari publicació resultats finals (2018-19)
 • Dates de recollida dels certificats oficials A2 i B1 (curs 2018-19)
 • Dates de sol·licitud dels certificats oficials B2 i C1 (curs 2018-19)

 

 

 • DATES INICI DE CURSOS EXTENSIUS OFICIALS 2019-2020:
  • Dimecres  25/09/2019:  grups A/B de 1r, 2n i C1 d'anglès3r4t i  de francès.
  • Dijous  26/09/2019: grups A/B de 3r, 4t i 5è d'anglès ; 1r2n i C1 de francès.  

 

· PUBLICACIÓ DE RESULTATS CURS 2018-2019: pdfalumnos3

En aquest calendari podeu consultar les dates i els llocs de publicació dels resultats per als cursos d'avaluació contínua (1r, 2n i 4t) així com per als de certificació (nivells Intermedi, Avançat i C1). Accés a notes  / Guia per a poder accedir a CENTROSNET

 

· DATES DE REVISIÓ D'EXÀMENS I RECLAMACIONS CURS 2018-2019: pdf

 

· RECOLLIDA I/O SOL·LICITUD DE CERTIFICATS OBTINGUTS AL JUNY 2019:

CERTIFICATS DE NIVELL BÀSIC A2 (2n curs) i INTERMEDI B1 (3r curs) de l'alumnat oficial del centre i certificats dels candidats lliures: es podran passar a recollir per secretaria a partir del proper 10 de juliol de 2019 (ATENCIÓ: consulteu l'horari d'atenció el públic).

CERTIFICATS DE NIVELL INTERMEDI B2 (5è curs) i AVANÇAT C1 (6è curs) de l'alumnat oficial del centre i dels candidats lliures: per a obtenir aquests títols acadèmics, s'ha de realitzar prèviament una sol·licitud d'expedició de títol i el pagament de les corresponents taxes. Podeu trobar més informació sobre aquests tràmits aquí. Aquests tràmits es podran realitzar a Secretaria a partir de l'1 d'octubre de 2019 en l'horari següent: de dilluns a dijous de 16h a 18h30; divendres de 9h30 a 13h30.

Hi ha quatre certificats oficials:

  • Certificat de Nivell Bàsic, en assolir els objectius del nivell bàsic (en acabar el 2n curs).
  • Certificat de Nivell Intermedi B1, en assolir els objectius del nivell intermedi B1 (en acabar el 3r curs).
  • Certificat de Nivell Intermedi B2, en assolir els objectius del nivell intermedi B2 (en acabar el 5è curs).
  • Certificat de Nivell Avançat C1 (en acabar el 6è curs).

RECORDEU:

 • LLiurament dels certificats de Nivell Bàsic A2 i Nivell Intermedi B1 >>> a partir del 10 de juliol en horari d'atenció al públic.
 • Sol·licituds dels títols oficials de Nivell Intermedi B2 i de Nivell Avançat C1: el tràmit s'ha de fer presencialment a la secretaria de l'escola a partir de l'1 d'octubre de dilluns a dijous de 16h a 18.30h i divendres de 9.30ha a 13.30h.
GuardarGuardarGuardar
Go to top